VELKOMMEN TIL 10. KLASSE PÅ IDA HOLSTS SKOLE


Nye udfordringer hvor læring og personlige kompetencer er væsentlige, kan vi tilbyde i vores 10. klasse på Ida Holsts Skole!
I efteråret afholdes der info-arrangement for kommende elever – for elever til skoleåret 2019/20, blev første arrangementet afholdt d. 23. oktober 2018…

Vi har i øjeblikket enkelte ledige pladser til 10. klasse årgang 2018/19 og har åbent for indskrivning til 2019/20.

Infomøde om 10. kl. årgang ’19/’20 afholdes d. 15/1-19 kl. 17-18, hvor interesserede kan møde op og høre nærmere.

Er du interesseret i en plads i 10. klasse, eller vil blot vide mere? Så kontakt skolens kontor på telefon 62211129 eller
idaholst@idaholst.dk for yderligere information eller et personligt møde.


TRÆNGER DU TIL ET SPÆNDENDE ÅR MED BL.A. 3 UDLANDS- REJSER? SÅ ER 10. KLASSE NOGET FOR DIG...

ET ÅR MED MASSER AF UDFORDRINGER


Et skoleår i 10. klasse på Ida Holsts Skole er en god idé, hvis du har brug for…

-at tænke dig om.
-at blive mere moden og selvstændig.
-en mulighed for personlig udvikling.
-faglig fordybelse.
-at få 10. kl. prøve.
-en faglig ballast, så du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse.
-at prøve forskellige ungdomsuddannelser, inden du træffer dit endelige valg.

Du skal vide, at vi stiller krav til dig…

-Du skal have lyst til at lære.
-Du skal deltage aktivt i undervisningen.
-Du skal regne med en del hjemmearbejde.
-Du skal være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.

Vi stiller krav til os selv…

-Vi underviser i 10. klasse, fordi vi har lyst til det.
-Vi forbereder og planlægger undervisningen grundigt.
-Vores undervisning er præget af seriøsitet og faglighed.
-Vi retter dine opgaver – hvis du afleverer dem til tiden.
-Vi er der, når du har brug for det.
-Vi vil være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.
-Vi har også en god portion humor.

10. skoleår på Ida Holsts Skole kan betragtes som et overgangsår, hvor den enkelte elev bevidst træffer et valg med hensyn til at nå til klarhed over egne muligheder og ønsker I forhold til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Den enkelte elev vil gennem samtale med klasselæreren, udarbejde mål  i forhold til de krav og forventninger, der er til skoleåret. Derudover er klassens øvrige lærere, samt uddannelses-vejlederen vigtige medspillere i hverdagen og i forhold til dine valg.

FAG OG UNDERVISNING


Obligatoriske fag

Dansk – 7 lektioner. Engelsk – 4 lektioner. Tysk – 4 lektioner. Fysik/kemi – 4 lektioner. Matematik – 5 lektioner.

Linjefagsdag

Rummer en hel dags anderledes undervisning med forskellige elementer, der sammensættes af elever og lærere i samråd. Onsdage hele skoleåret igennem, indeholder ud-ad-vendte aktiviteter såsom idræt, filmproduktion, intro til din økonomiforståelse og mange andre forhold, som er vigtige at have med I rygsækken I dit fremtidige ungdomsliv.

Tilbudsfag

Kor – 2 lektioner. Orkester – 2 lektioner.

Undervisning og prøver

Undervisningen tilrettelægges på 10. klassesniveau. Vi forventer, at alle elever afslutter året med folkeskolens 10. klasseprøve.

I 10. KLASSE PRØVES KRÆFTER MED BL.A.

INFORMATION


10. skoleår består af en række faste elementer: 

Studieture

-Introtur: Fokus på teambuilding/idræt i Tjekkiet i september.
-Kultur – storbytur: I begyndelsen af december besøger vi Berlin.
-Skisport/idræt: I begyndelsen af februar tager vi på en uges skilejrskole til Østrig.

Rejsedatoer for 10. kl. I skoleåret 201 – 2019:

-Teambuildingtur til Norge: 3/9 – 7/9 2018
-Sproglig og kulturel tur til Berlin: 26/11 – 30/11 2018
-Idrætstur med skisportsaktiviteter til Østrig: 1/2 – 7/2 2019

Normalt er alle aktivitetsudgifter og lejrskoler i ind- og udland inkluderet i skolepengene. Der vil være en mindre egenbetaling til kost og liftkort.

Terminsprøver

I januar afvikles obligatoriske terminsprøver i de skriftlige prøvefag, hvor det er muligt at prøve kræfter med det, der kræves ved skoleårets afslutning. Derudover fungerer terminsprøverne som pejlemærke og midtvejsevaluering i forhold til målsætningen for den enkelte elev.

Digital undervisning

Når du starter i 10. klasse, skal du være opmærksom på, at undervisningen ofte er baseret på, at du medbringer egen pc eller tablet. Undervisningsrelaterede programmer sørger skolen for – f.eks. Office365 inklusiv fuld Office-pakke til alle elever.

Brobygningsprojekt

I begyndelsen af november afsættes der en uge, hvor eleverne skal vælge et undervisningsforløb på én af ungdomsuddannelserne – eksempelvis gymnasium, teknisk skole, handelsskole el. lign. Idéen med brobygningsprojektet er, at eleverne får mulighed for at se, om den pågældende uddannelsesretning er noget for dem. Hidtil har langt de fleste elever fået opfyldt deres brobygningsønske, men skolen kan ikke garantere det.

Obligatorisk selvvalgt opgave – OSO

Hensigten med den obligatoriske selvvalgte opgave er, at du får mulighed for fordybelse i et fagligt emne, der har relevans for din fremtid. Opgaven skal give mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i uddannelsesplanen og valg af ungdoms-uddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Der er afsat en uge til projekt-arbejdet omkring OSO – herefter bedømmes opgaven af klassens lærere.

Skolens generelle principper for 10. klasse

Der lægges i undervisningen vægt på, at eleverne er ansvarlige for deres egen personlige udvikling og deltager aktivt. Engagement og nærvær er nøgleord. Undervisningen “rækker ud over skolebordet”. Vi lægger vægt på fagenes kerneindhold, men inddrager også den omgivende verden. 

Vi glæder os til at møde dig…

STUDIETUR – på ski i østrig