Aktiviteter på Ida Holst Skole


Samlet oversigt for årets aktiviteter kan ses på skolens Elev og Forældreintra.

Aktiviteter

Kalenderen