FRØKEN IDA HOLST FORTÆLLER


…..og stadig havde jeg Øjet fæstet paa Svendborg, hvor der blev gjort flere forgæves Forsøg paa at stille en ordentlig Pigeskole paa Benene. Saa fik jeg paa Lundergaard gennem Pastor Prip den Forespørgsel, om jeg vilde overtage en Pigeskole – temmelig nyopettet, men uden Levekraft – og Resultatet blev, at jeg 1. Maj1880 overtog en Pigeskole med 18 Elever, nye Stole og Pulte for 400 Kroner, og saa drog jeg af sted, sagde Farvel til mit daværende Liv og har siden siddet fast.
Med laant 100 Kroner kom jeg her til Byen, og nu skulde det vise sig, om jeg var den rette. Det viste sig, at jeg var det, mit Navn havde fra Hvidkilde faaet god Klang herinde. Der var et Par næsten voksne Piger, der vilde gaa ud af Skolen, naar den skulde skifte Bestyrer, men da de hørte, at det var Frøken Holst, der kom, saa blev de.
Jeg blev ogsaa snart en søgt Sproglærerinde dels til enkelte Timer, dels til smaa Kursus, det bødede noget paa den meget tarvelige Betaling. Men andet Værelse end et Loftskammer kunde jeg foreløbig ikke faa, hvor jeg smeltede i Sommervarmen og frøs i Vinterkulden. Skolens værelser var vel noget bedre, de hørte nu til den nedrevne Del af Borgerforeningen og vel til Dels til Musereden.
Jeg matte smile, da Professor Drachmann meldte sig. Han var nok udsendt fra højere sted, fordi man vilde vide, hvad det var for lokaliteter, de bød på de private Skoler; mine har sagtens ikke været de værste.

Læs mere i jubilæumsskriftet, som fås på skolens kontor…

Se billeder fra skolens historie her…