Tilsynserklæring


Den forældrevalgte eksterne tilsynsførende skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse.
I erklæringen skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning “står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
Seneste tilsynserklæring for Ida Holsts Skole kan hentes her: Tilsynserklæring