PÆDAGOGISKE LÆREPLANER


Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

                                     

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med ud­gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda­gogiske mål for sammen­hængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt­gørelse.

Hvem er Børnehaven Nicolai?

Vi som institution, forandrer os løbende. Dette i takt med den pædagogiske udvikling, ny viden og aktive processer. Der vil altid komme nye pædagogiske overvejelser og refleksioner i spil, hvilket giver en aldrig færdig, men altid udviklende praksis.

Vores hus er en gammel Patricia villa i Svendborg midt by. Vi bruger uderummet som pædagogisk rum og til pædagogiske aktiviteter og prioriterer at alle børn kommer ud, hver dag. Vi har en god, men lille legeplads, vi bruger også Lunden, som er en del af Ida Holsts skole. Den er adskilt med en låge, for at gøre det overskueligt for store og små.

Vi bruger også nærliggende legepladser, strand, havn og skov omkring os, til ture ud af huset.. Vi bestræber os på at børnene kommer på tur ugentligt.

Vi har et meget tæt forældresamarbejde. Dette stiller krav til forældrene, om at tage del i børnenes hverdag.

Det er vigtigt at vores faglige udvikling er konstant, derfor deltager vi i før-skole matematik konferencer og early littercy. Lederen deltager bl.a. i organisering og udvikling af læringsmiljøer og den nye styrkede læreplan.

Vi dokumenterer løbende det pædagogiske arbejde i huset med bl.a. billeder, kreative projekter, månedesbrev samt vores lukkede facebook gruppe. Fordi dokumentationen er med til at skabe en sammenhæng imellem barnets børnehave og hjem, er den vigtig for både børn, forældre og personale. Der lægges derfor billeder på Facebook, som forældre kan se sammen med deres barn. For børnene er dokumentationen vigtig. Den hjælper dem, gennem billeder og andet, til at fastholde/ huske oplevelser. For forældrene er dokumentationen et medie hvor de kan følge med i hvad der i øjeblikket sker og arbejdes med i børnehaven. For personalet er dokumentationen en metode, til at evaluere deres arbejde.

Vores data til evaluering af vores arbejde er daglige refleksioner, case-historier og så laves der SMTTE model på temaer/forløb. Der laves spørgeskemaer til samtaler og vi benytter 2-3 dage som opstart på året til at lave en overordnet læreplan som der kan evalueres på i årets løb. Denne læreplan præsenteres ved det årlige tilsyn. Desuden er der ugentligt afsat 1 1/2 time til pædagogernes fællesforberedelse af faglige tiltag samt evalueringer.

Hent og læs de pædagogiske læreplaner her: KLIK

Hent og læs evaluering af læreplaner her: KLIK

Hent og læs tilsynsrapport for børnehaven her: KLIK