PÆDAGOGISKE LÆREPLANER


Pædagogisk læreplan gældende for 1. august 2017 – 31. juli 2019

Indledning:
Børnehaven Nicolai er en del af Ida Holsts Skole. Vi er en børnehave for de 5-6 årige, hvor vi bl.a. vægter sociale relationer, tryghed og nærvær samt sproglig opmærksomhed. Dette gør vi igennem meningsfulde aktiviteter, der bedst muligt understøtter barnets udvikling og forbereder barnet til skolestart på Ida Holsts Skole.
Børnehaven har et tæt samarbejde med skolen. Nogle dage deltager vi f.eks. i morgensang på skolen, vi har hjertevenner i børnehaveklassen, legedage i SFO’en, musik og bevægelse med lærere fra skolen. Børnehaven er en synlig del af skolen og barnet oplever, at det er trygt at starte i skole, da skolegården, klassekammeraterne og nogle af lærerene allerede er kendte ansigter.
Svendborg Byråd har vedtaget Vision for læring og dannelse, som vi i børnehaven Nicolai har arbejdet med i forbindelse med vores pædagogiske læreplaner.
Læring og dannelse er en naturlig del af vores hverdag.
Læring er en udviklingsproces, som barnet selv er aktør i, og tager medansvar for. Læring er en del af barnets identitetsdannelse:
– Barnet ser sin egen rolle i fællesskabet og tager ansvar for egne handlinger.
– Sociale spilleregler, når vi er sammen i børnehaven.
– Barnet er med til at – holde bordskik
– Vente på tur
– Rækker hånden op ved samling – ordentligt sprog (grimt sprog smitter) – ikke løbe når vi er indenfor.
– Barnet deltager i Siesta hver dag. Denne stille stund på ca. 20 minutter giver barnet mulighed for fordybelse og øver barnet i koncentration. Barnet har desuden mulighed for at samle energi til resten af dagen. Når barnet kommer i skole, vil der dagligt være læsebånd.
Dannelse er at udvikle sig til et helt menneske, der er i stand til gennem selvindsigt, viden og kunnen at forstå og agere i verdenen:
– Barnet dannes af de mennesker, som det er omgivet af.
– Vi sørger for at se det enkelte barns behov og hvad der måtte være med i barnets rygsæk.
– Vi støtter barnet i at vise respekt og empati for andre.

Barnets alsidige personlige udvikling:
Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende.
Barnet opfattelse af sig selv har stor betydning for barnets trivsel i hverdagen, derfor har vi øje for barnets individuelle behov og møder dem, hvor det er.

PERSONLIG UDVIKLING

SOCIALE KOMPETENCER

SPROGLIG UDVIKLING

KROP & BEVÆGELSE

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

NATUREN OG NATURFÆNOMENER

UDSATTE BØRN