TILSYNSERKLÆRING


Den forældrevalgte eksterne tilsynsførende skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse.
I erklæringen skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning “står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Tilsynsførende for skoleåret 2021/22 er Finn Næshave. Finn er certificeret tilsynsførende og har gennemgået den obligatoriske uddanelse som kræves for at føre tilsyn med en fri grundskole. Finn er valgt som tilsynsførende frem til og med skoleåret 22/23.

Seneste tilsynserklæring for Ida Holsts Skole kan hentes her: Tilsynserklæring

Placeholder