HVORFOR VÆLGE IDA HOLSTS SKOLE?


På Ida Holsts Skole tilbyder vi skolegang fra børnehaveklassen til 9. klassetrin, fordelt på et spor fra 0.-6. klasse og to spor fra 7.-9. klasse.

Vi er en byskole, som er centralt placeret i hjertet af Svendborg, og nyder derfor godt af de mange, spændende tilbud og muligheder, der er i vores nærmiljø.

Sammenlagt er vi ca. 300 elever og 40 ansatte, hvilket giver stor overskuelighed og samhørighed i hverdagen, da stort set alle på skolen kender hinanden godt – både i sociale og faglige sammenhænge. Vi oplever derfor en meget  behagelig omgangstone, stemning, samt stor ejerskabsfølelse både blandt forældre, elever og ansatte.

LÆS MERE OM SKOLEN I VORES VELKOMSTFOLDER


GRUNDVÆRDIER


Skolelivet bygger hos os på fire grundværdier, som er en stor del af hverdagen:

Faglighed
Vores elever tilegner sig kundskaber og færdigheder på et krævende niveau.
Vores elever får styrket deres kreative evner til at arbejde løsnings- og problemorienteret
Vores elever får afdækket og udviklet deres potentialer

Dannelse
Vores elever får styrket deres personlige udvikling gennem faglighed, kultur og samarbejde med andre mennesker.
Vores elever får styrket deres evne til at vise hensyn og forståelse for andre og fællesskabet.
Vores elever er i stand til at aflæse en given situation og handle derefter.

Tradition
Vores elever oplever sig selv som en del af et større fælleskab.
Vores elever oplever, at vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som skole.
Vores elever får styrket forståelsen af deres nationale, historiske, kulturelle og kristne arv.

Trivsel
Vores elever indgår i et positivt samspil med andre.
Vores elever bliver udfordret og får medindflydelse.
Vores elever bliver set, respekteret og anerkendt som en del af fællesskabet.

Vores visioner for hverdagen er:
-at eleverne til stadighed præsenteres for høj og krævende faglighed.
-at eleverne til stadighed præsenteres for kvalitet i formidling af undervisning og sociale kompetencer.
-at give eleverne redskaber til at realisere nogle af de drømme, de har for sig selv og deres fremtid.
-at give eleverne redskaber, som gør dem i stand til at tackle fremtidens udfordringer.
-at eleverne skal lære om kunst og kultur, pli og pligt, forståelse og tolerance.
-at eleverne værdsætter nærhed og fællesskab.
-at give vores elever lyst til læring som et sikkert afsæt til fremtiden.

Er du interesseret i at vide mere om skolen, eller få en personlig rundvisning, kontakt da skolens kontor på tlf. 62211129 eller email: idaholst@idaholst.dk