VELKOMMEN TIL IDA HOLSTS SKOLE


Ida Holsts Skole er en centralt placeret privatskole midt i Svendborg, som er grundlagt i 1880.
Vi lægger vægt på at formidle faglig viden til aktive, levende og glade børn i et trygt miljø.

Vi tilbyder skolegang fra børnehave til 9. skoleår, og har en særdeles aktiv skolefritidsordning, hvor der lægges vægt på, at eleverne får en masse gode oplevelser.

Alt hvad vi gør, bygger på tillid og gensidig respekt – det være sig eleverne imellem, og mellem lærer, elev og hjemmet.

Vi stiller krav om, at eleverne udnytter givne evner og anlæg, og vægter samtidig udviklingen af social ansvarsfølelse højt.

-få ledige pladser til 7. årgang 21/22

Kontakt skolens kontor for yderligere info, samtale eller rundvisning.
Læs mere om 7. årgang her.
Placeholder

FAGLIGHED

Eleverne på Ida Holsts Skole får plads og mulighed til at udvikle deres færdigheder, så de udnytter deres fulde potentiale.

Gennem kreativt arbejde og innovative undervisningsformer lærer vores elever at finde løsninger på dagens udfordringer.

Fokus

 • Udvikling af elevfærdigheder
 • Udnytte elevernes fulde potentiale
 • Innovative undervisningsformer

DANNELSE

At fungere i fællesskabet er en essentiel del af at færdes i et samfund. Vi gør meget ud af, at vores elever udvikler deres sociale færdigheder, så de lærer at respektere, forstå og arbejde sammen med andre.

Vores mål er, at vores elever er i stand til at aflæse en given situation og handle derefter.

fokus

 • Fungere i fælleskaber
 • Respektere, forstå og arbejde sammen
 • Aflæse situationer og handle derefter

Placeholder
Placeholder

TRADITION

På Ida Holsts Skole oplever vores elever, at de er en del af den over 139 år gamle fortælling, der skaber skolens identitet. Vores elever får styrket forståelsen af deres nationale, historiske, kulturelle og kristne arv.

fokus

 • 140 år gammel fortælling
 • Styrket forståelse
 • En del af skolens identitet

TRIVSEL

Vores elever har stor indflydelse på hverdagen. Eleverne indgår i et positivt samspil med andre, med fokus på den enkelte elevs trivsel. Vores elever bliver set, respekteret og anderkendt som en del af fællesskabet.

fokus

 • En del af fællesskabet
 • Indflydelse på hverdagen
 • Indgår i et positivt samspil

Placeholder

BØRNEHAVEN NICOLAI

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

I børnehaven lægger vi stor vægt på det pædagogiske arbejde. Det er allerede i børnehavens trygge og nære rammer, at grundstenene lægges til det hele og dannede menneske, der kan indgå i større fællesskaber.

Børnehaven er udelukkende for børn i 5 års alderen og er en vigtig del af introduktionen til børnehaveklassen og skolelivet på Ida Holsts Skole

MEDSPILLERE I HJEMMET

Forældresamarbejdet har stor betydning for en skole som vores, og forældrene til vores elever deltager som aktive medspillere i skolearbejdet. Med en god kontakt mellem hjemmet og skolen, kan vi sikre, at barnet trives i skolen. Vi inddrager forældrene som en vigtig del af skolens dagligdag. Forældre er eksempelvis meget velkommen til morgensamlingerne og er en vigtig del af skolens sociale liv.

JOB PÅ IDA HOLSTs SKOLE

Søger du nye udfordringer?

Klik her