VELKOMMEN TIL SOLSIKKEN SFO


Velkommen i fritidsordningen på Ida Holsts skole, Solsikken.
Solsikken tilbyder skolefritidsordning fra børnehaveklassen til og med 4. kl. og har ca. 90 tilmeldte børn.
Vi ønsker at skabe trygge rammer, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor børnene bl.a. har mulighed for at udvikle sociale relationer.
Hvis der er ting i hverdagen, som I har spørgsmål/kommentarer til, eller idéer til nye aktiviteter, så kontakt os endelig.
Det er muligt at kontakte os via ForældreIntra, Tabulex eller mail: sfo@idaholst.dk
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Jeres barn vil føle sig velkommen hos os!

Placeholder

KAMPEN ER GÅET IND I FORLÆNGET SPILLETID...

HVERDAGEN I SOLSIKKEN


Når skoledagen er slut, bliver børnene afhentet i deres klasse af en kontaktperson fra SFO’en, som afkrydser hvilke børn der skal i SFO.

Ved overleveringen fortæller vi børnene nyttige oplysninger, f.eks. hvilke aktiviteter der er i SFO´en den pågældende dag. Vi taler ligeledes med lærerne om eventuelle episoder fra skoledagen, som er vigtige for os at vide, f.eks. hvis der har været konflikter mellem børnene eller lignende.

Når børnene ankommer i SFO´en SKAL de huske, at ”trykke sig ind” på Tabulex-skærmen, som viser, at de er ankommet, og ligeledes hvor de ønsker at være (f.eks. udendørs, i klassen, på tur etc.) Børnene skal derefter løbende holde skærmen ajour med, hvor de befinder sig, når de ”flytter placering”. Når børnene skal hjem, SKAL de sige farvel til en SFO-voksen, og huske at ”trykke sig hjem”, så vi kan se, at de ikke længere er i SFO.

Børnene går ofte i gang med at lege, hygge sig, eller deltage i aktiviteter, vi igangsætter. De leger, indtil der kl.ca.13.30 serveres lidt frugt, brød eller lign.

Da der ofte opstår spontane ønsker om legeaftaler blandt børnene, henstiller vi til, at der ventes på den ene forældres ankomst. Opstår der derudover behov for at låne en telefon til legeaftaler, eller til en kort meddelelse, er det muligt efter aftale med personalet. Vi opfordrer dog til, at legeaftaler indgås før og efter skole/SFO.

DER HYGGES I SKOLEGÅRDEN

AKTIVITETER I SOLSIKKEN


Vi forsøger altid at opretholde en aktiv hverdag med forskellige, spændende aktivitetstilbud – vi tilbyder blandt andet:

-Fælles fødselsdag 4 gange årligt.

-Forskellige kreative værksteder og eksperimenterende håndværk.

-Wii og computer.

-Sportsaktiviteter såsom: Fodbold, stikbold, basket, dans og bevægelseslege m.v.

-Rulleskøjter, løbehjul, skateboards m.m.

-Rollespil med våben og kostumer (i sommerhalvåret)

-Årlige overnatninger for de enkelte klasser.

-Hyggeaftener  for klassen i løbet af året.

-Ture ud af huset: skovtur, naturlegepladsen, Naturama m.v.

-Svømmehal for 1., 2., 3. og 4.kl.

-Gokarts

…og mange andre spændende aktiviteter…

I SFO´EN HYGGES MED

INFOrMATION FRA SOLSIKKEN


Børnemøder:

Vi forsøger at holde et børnemøde hver måned, hvor klassens kontaktperson og klasselæreren holder et møde med klassen, så vi hele tiden kan følge med i, hvordan jeres barn har det.

Fokusområder:

Vi arbejder ud fra følgende fokusområder:

-Nærvær og tryghed for det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og forstået i løbet af dagen.
-En god tone, når vi snakker sammen, både med venner, voksne og forældre. Husk, at grimt sprog smitter!
–Konflikthåndtering. Vi handler med det samme, der er opstået en konflikt. Vi opfordrer børnene til at bruge deres ord i stedet for at blive fysiske overfor hinanden.
–Rum og plads til det enkelte barn. Vi lærer barnet at vise hensyn til andre og være en del af fællesskabet. Barnet lærer have respekt for forskellighed.
–Kammeratskab, hvor vi har fokus på gode legerelationer på tværs. Vi sørger for at lave forskellige aktiviteter som fremmer en god følelse af sammenhold.

Information til forældre:

Hver måned vil I modtage et nyhedsbrev, der fortæller om hverdagen i SFO´en – nyhedsbrevet udsendes via skolens intranet.
Nyhedsbrevet indeholder samtidigt en kalender over den kommende måneds aktiviteter. 

Åbningstider og ekstra tid:

SFO´en har åben på skoledage: kl.06.30-07.55  og igen fra sidste uv.-lektion-16.30.

Dagen er opdelt i et morgenmodul kl.06.30-07.55 og et eftermiddagsmodul fra sidste uv.-lektion-16.30.

På skolefridage er SFO´en åben for tilmeldte børn fra kl.06.30-16.30.

Der er mulighed for at købe et klippekort (5 klip á kr. 30.- pr.stk. = 150.-), hvis I har brug for ekstra morgen- eller eftermiddagspasning enkelte dage.
Klippekortet købes hos Susanne på skolens kontor.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn har brug for ekstra pasning, ligesom vi gerne vil have besked, hvis jeres barn hentes af andre.

Priser i Solsikken SFO:

Modul 1: kl.06.30-07.55: 365 kr.
Modul 2: sidste uv.-lektion-16.30: 1260 kr.
De angivne beløb betales pr.måned i 12 måneder. Der ydes ikke søskendemoderation.

Kontakt SFO´en:

Solsikken, Ida Holsts skoles SFO
Kyseborgstræde 5
5700 Svendborg.

Tlf.: 62 21 49 02
Mobil tlf.: 29 37 88 75

E-mail: sfo@idaholst.dk

Den enkelte medarbejder kan også kontaktes via Forældreintras eller Tabulex´s beskedsystem.