VELKOMMEN TIL SOLSIKKEN SFO


Velkommen i fritidsordningen på Ida Holsts skole, Solsikken.
Solsikken tilbyder skolefritidsordning fra børnehaveklassen til og med 4. kl. og har ca. 90 tilmeldte børn.
Vi ønsker at skabe trygge rammer, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor børnene bl.a. har mulighed for at udvikle sociale relationer.
Hvis der er ting i hverdagen, som I har spørgsmål/kommentarer til, eller idéer til nye aktiviteter, så kontakt os endelig.
Det er muligt at kontakte os via ForældreIntra, Tabulex eller mail: sfo@idaholst.dk
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Jeres barn vil føle sig velkommen hos os!

Placeholder

KAMPEN ER GÅET IND I FORLÆNGET SPILLETID...

HVERDAGEN I SOLSIKKEN


Når skoledagen er slut, bliver børnene afhentet i deres klasse af en voksen fra SFO’en, som afkrydser hvilke børn der skal i SFO.

Ved overleveringen fortæller vi børnene nyttige oplysninger, f.eks. hvilke aktiviteter der er i SFO'en den pågældende dag. Vi taler ligeledes med lærerne om eventuelle episoder fra skoledagen, som er vigtige for os at vide, f.eks. hvis der har været konflikter mellem børnene eller lignende.

 Når børnene skal hjem, skal de sige farvel til en SFO-voksen, og huske at ”trykke sig hjem” via Tabulex, så vi kan se, at de ikke længere er i SFO.

Børnene går ofte i gang med at lege, hygge sig, eller deltage i aktiviteter, vi igangsætter. Der serveres dagligt en eftermiddags-snack i form af f.eks. rugbrød og frugt - i ferier og ved højtider kan f.eks. være hotdogs, æbleskiver og andet lækkert.

Da der ofte opstår spontane ønsker om legeaftaler blandt børnene, henstiller vi til, at der ventes på den ene forældres ankomst. Opstår der derudover behov for at låne en telefon til legeaftaler, eller til en kort meddelelse, er det muligt efter aftale med personalet. Vi opfordrer dog til, at legeaftaler indgås før og efter skole/SFO.

DER HYGGES I SKOLEGÅRDEN

AKTIVITETER I SOLSIKKEN


Målrettede aktiviteter

På Ida Holsts Skole arbejder vi i SFO med målrettede aktiviteter, som overordnet har til formål at skabe rum for fordybelse, bevægelse og kreativitet hos børnene.

Vores ambition med målrettede aktiviteter er at:

 • møde børnene på et ligeværdigt grundlag give plads til børnenes egen formidlingsform
 • synliggøre skjulte evner hos børnene
 • give børnene mulighed for en ny status i en gruppe
 • motivere og give mulighed for at blive aktive medskabere
 • være identitetsskabende og fremme social inklusion

Eksempler på målrettede aktiviteter er: rollespil, kreative værksteder, sløjd, animation, musik, boldspil m.m.

De enkelte forløb har varierende længde, men varer typisk fra 4-6 uger og nogle aktiviteter er der tilmelding til - andre kan man tilgå efter behov. SFO forventer, at børn, der er tilmeldt, også deltager i hele forløbet.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Fælles fødselsdag 4 gange årligt.
 • Forskellige kreative værksteder og eksperimenterende håndværk.
 • Animation og andre it-aktiviteter.
 • Sportsaktiviteter såsom: Fodbold, stikbold, basket, dans og bevægelseslege m.v.
 • Rollespil med våben (i sommerhalvåret)
 • Årlige overnatninger for de enkelte klasser.
 • Hyggeaftener  for klassen i løbet af året.
 • Tur til legeland/bowling el.lign.

…og mange andre spændende aktiviteter…

I SFO´EN HYGGES MED

 

Vision for SFO på Ida Holsts skole

At møde hvert enkelt barn ud fra hvad ”det er” og ikke ud fra ”hvad, det kan”.

Vi værdsætter selvværd, ved at bekræfte/anerkende individet gennem vores viden om det enkelte barn og gennem vores engagement og handlinger. På den måde skaber vi tryghed og forudsigelighed for den enkelte.

Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag møder et miljø med kreative processer. Derigennem skaber vi rum for selvstændig leg og udvikling.
Gennem målrettede og spontane aktiviteter udfordrer vi børnenes trang til at skabe og arbejde med selvstændige udtryk – samt dyrke, styrke og forfine interesser og kompetencer.
Vi tilbyder et miljø med plads til nærvær, leg, spontanitet og glæde.
Vi vægter traditioner og skaber rum og mulighed for, at børnenes egen kultur bliver anerkendt og kommer til udtryk.
Vi støtter børnene i at indgå i relationer på tværs og udvikle evnen til at bevare forpligtende venskaber med børn og voksne.

Fokusområder:

Vi arbejder ud fra følgende fokusområder:

 • Nærvær og tryghed for det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og forstået i løbet af dagen.
 • En god tone, når vi snakker sammen, både med venner, voksne og forældre. Husk, at grimt sprog smitter!
 • Konflikthåndtering. Vi handler med det samme, der er opstået en konflikt. Vi opfordrer børnene til at bruge deres ord i stedet for at blive fysiske overfor hinanden.
 • Rum og plads til det enkelte barn. Vi lærer barnet at vise hensyn til andre og være en del af fællesskabet. Barnet lærer have respekt for forskellighed.
 • Kammeratskab, hvor vi har fokus på gode legerelationer på tværs. Vi sørger for at lave forskellige aktiviteter som fremmer en god følelse af sammenhold.

Information til forældre:

Hver måned vil I modtage et nyhedsbrev, der fortæller om hverdagen i SFO'en – nyhedsbrevet udsendes via skolens intranet.
Nyhedsbrevet indeholder samtidigt en kalender over den kommende måneds aktiviteter. 

Åbningstider og ekstra tid:

SFO'en har åben på skoledage: kl.06.30-07.55  og igen fra sidste uv.-lektion-16.30.

Dagen er opdelt i et morgenmodul kl.06.30-07.55 og et eftermiddagsmodul fra sidste uv.-lektion-16.30.

På skolefridage er SFO'en åben for tilmeldte børn fra kl.07.30-16.30 og fra 6.30 for morgentilmeldte børn. 

Der er mulighed for at købe et klippekort (5 klip á kr. 30.- pr.stk. = 150.-), hvis I har brug for ekstra morgenpasning enkelte dage.
Klippekortet købes hos Susanne på skolens kontor og kræver man er tilmeldt SFO.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn har brug for ekstra pasning, ligesom vi gerne vil have besked, hvis jeres barn hentes af andre.

Priser i Solsikken SFO:

Modul 1: kl.06.30-07.55: 410 kr.

Modul 2: sidste uv.-lektion-16.30: 1.445 kr.

Pasning i skoleferier på 100 kr. pr. tilmeldt dag.

Tilmelding i ferier foregår via Tabulex SFO, er bindende og med særskilt betaling. Opkrævning fremsendes særskilt opkrævning for de ønskede feriepasningsdage. 

De angivne beløb betales pr.måned i 11 måneder - juli er betalingsfri.. Der ydes ikke søskendemoderation.

Kontakt SFO'en:

Solsikken, Ida Holsts skoles SFO
Kyseborgstræde 5
5700 Svendborg.

Mobil tlf.: 29 37 88 75

E-mail: sfo@idaholst.dk

Den enkelte medarbejder kan også kontaktes via Forældreintras eller Tabulex's beskedsystem.