BESTYRELSEN


Bestyrelsen på Ida Holsts Skole består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges to suppleanter for en periode på to år.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Skolens bestyrelse består af:

Bestyrelsesformand Morten Philip Petersen, forælder til Dicte i 7.B, Siri i 2. kl.

Anne Katrine Duch, forælder til Emilie i 7.B og Marcus i 9.B.

Henning Munch Jensen, forælder til Christoffer i 5. kl., Alexander i 7.B.

Helle Elmgaard Rasmussen, forælder til Karl i 2. klasse.

Peter Bjerregaard Andersen, forælder til Christian i 7.B og Margrethe i 4. kl.

Peter Skjold Mogensen, forælder til Ida Marie i 8.B og August i 5. kl.

Søren Nygaard Drejer, forælder til My i 4. kl.

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formand Morten Petersen på mophi@hotmail.com