BESTYRELSEN


Bestyrelsen på Ida Holsts Skole består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges to suppleanter for en periode på to år.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Skolens bestyrelse består af:

Bestyrelsesformand Morten Philip Petersen, forælder til Dicte i 6. kl., Siri i 1. kl.

Anne Katrine Duch, forælder til Emilie i 6. kl. og Marcus i 8.B.

Henning Munch Jensen, forælder til Christoffer i 4. kl., Alexander i 6. kl.

Helle Elmgaard Rasmussen, forælder til Karl i 1. klasse.

Peter Bjerregaard Andersen, forælder til Christian i 6. kl. og Margrethe i 3. kl.

Peter Skjold Mogensen, forælder til Ida Marie i 7.B og August i 4. kl.

Søren Nygaard Drejer, forælder til My i 3. kl.

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formand Morten Petersen på mophi@hotmail.com