BESTYRELSEN


Bestyrelsen på Ida Holsts Skole består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges to suppleanter for en periode på to år.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Skolens bestyrelse består af:

Bestyrelsesformand Morten Petersen, forælder til Siri i 0. klasse og Dicte i 5. kl.
Næstformand Magnus Rask Detlif, forælder til Anton i 4. kl. og Anna i 7.B.
Søren Drejer, forælder til My i 2. klasse.
Stine Lasthein Andersen, forælder til Johanne i 8.B.
Henning Munch Jensen, forælder til Christoffer i 3. klasse og Alexander i 5. klasse.
Peter Bjerregaard Andersen, forælder til Margrethe i 2. kl. og Kristian i 5. kl.
Peter Skjold Mogensen, forælder til August i 3. kl. og Ida Marie i 6. kl.

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formand Morten Petersen på mophi@hotmail.com