BESTYRELSEN


Bestyrelsen på Ida Holsts Skole består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges to suppleanter for en periode på to år.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Skolens bestyrelse består af:

Bestyrelsesformand Magnus Rask Detlif, forælder til Anton i 2. kl. og Anna i 5. kl.
Næstformand Morten Petersen, forælder til Dicte i 3. kl.
Jeanne Griff Jepsen, forælder til Jasmin i 8.kl.
Stine Lasthein Andersen, forælder til Johanne i 6. kl. og Karl Gustav i 8. kl.
Heidi Thaarup, forælder til Christian i 8. kl.
Peter Bjerregaard Andersen, forælder til Margrethe i 0. kl. og Kristian i 3. kl.
Peter Skjold Mogensen, forælder til August i 1. kl. og Ida Marie i 4. kl.