VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN NICOLAI


På denne side vil det være muligt at orientere sig i børnehavens dagligdag og univers.

VI TAGER UDGANGSPUNKT I BARNETS PERSONLIGHED IDET ARBEJDET TILRETTELÆGGES I TÆT FORSTÅELSE OG SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE.

DAGINSTITUTIONENS FORMÅL


Børnehaven skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som Svendborg Kommune stiller i henhold til kravspecifikationen. Børnehaven opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og Ida Holsts Skole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for børnehavens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

Som udgangspunkt optages de 22 børn, der, efter det sidste børnehaveår, vil danne børnehaveklasse.

Børnehaveåret er grundlag for optagelse i skolens børnehaveklasse, og dermed obligatorisk.

PÅ LEGEPLADSEN

OM OS


Daginstitutionens vision:

Ida Holsts Skoles børnehave skal være et hyggeligt sted at komme med en hjemlig atmosfære, en åben og varm omgangstone, og hvor det at behandle hinanden respektfuldt, er en bærende kraft.

Ida Holsts Skoles børnehave vil være kendt for at være en unik børnehave. Vi vil til stadighed opleve en høj tilfredshed blandt børn, forældre og personale. Vi vil have et godt renommé.

Daginstitutionens mission:

Vi har en anerkendende indgangsvinkel til børnene, forældrene og hinanden. Vi lægger vægt på god kommunikation, herunder en tæt og åben dialog med forældrene. Vi har høj faglighed i arbejdet. Vi har et konstruktivt samarbejde med Ida Holsts Skole og andre skoler og institutioner i området.

Der vil være fokus på børnenes sociale kompetencer, sproglig opmærksomhed, tryghed og nærvær – bl.a. gennem leg, som har stor betydning for deres personlige udvikling. De danner relationer og venskaber, lærer at sætte sig i andres sted og at føle empati.

Vi vægter udelivet højt – strand, skov og vand m.m. I vores børnehave skal børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab, som støtter deres udvikling og tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed.

Indmeldelse

Indmeldelse i børnehaven foregår ved henvendelse til skolens kontor.

I september – oktober måned, året før planlagt børnehavestart, samt efterfølgende skolestart, henvender vi os til hjemmet for at få en tilbagemelding på, om de ønsker at fastholde deres indmeldelse. Vi optager først søskende til nuværende elever. Herefter optager vi børn fra indmeldelseslisten, hvor kriterier som: barnets køn og om barnet tilhører skolens nærmiljø kan have betydning for, i hvilken rækkefølge vi optager fra ventelisten.

FOKUSPUNKTER I børnehaven nicolai: