FORÆLDREFORENINGEN


Jf. §2 i Foreningens vedtægter beskrevet nedenfor, så er foreningens formål, at samle alle med interesse for Ida Holsts Skoles forældreforening til positivt arbejde mellem hjem og skole, herunder ved kulturelt arbejde, men også yde økonomisk støtte til f.eks. udsmykning af skolen, støtte til skolens fritidsarbejde mm.
I løbet af året arrangerer forældreforeningens bestyrelse tre skolefester, således en sommerfest med fællesspisning og masser af underholdning, en juletræsfest med kreative juleværksteder mm. og en fastelavnsfest med såvel udklædte børn som voksne til tøndeslagning!
I sommeren 2016, har forældreforeningen sponsoreret et flot vægmaleri på skolens gavl mod Kyseborgstræde. Ligeledes har foreningen sponsoreret f.eks. fodbolde, sjippetov mm. til børnene, samt nye stole til skolens sal i år 2010.
Det årlige kontingent vedtaget på generalforsamlingen udgør 150,- kr. pr. familie, og dette uanset, hvor mange børn familien måtte have på skolen.