Velkommen til solsikken SFO


Vi vil gerne byde velkommen i fritidsordningen på Ida Holsts skole, Solsikken.
Solsikken  tilbyder skolefritidsordning fra børnehaveklassen til og med 4.kl. og har ca. 90 tilmeldte børn.
Vi ønsker at skabe trygge rammer, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor børnene bl.a. har mulighed for at udvikle sociale relationer.
Hvis der er ting i hverdagen, som I har spørgsmål/kommentarer til, eller idéer til nye aktiviteter, så kontakt os endelig.
Det er muligt at kontakte os indenfor normal åbningstid på tlf.: 62 21 49 02 eller mail: sfo@idaholst.dk
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Jeres barn vil føle sig velkommen hos os!

Placeholder

Kampen er gået


Der hygges

Placeholder

Aktiviteter i Solsikken


Placeholder

I SFO´en hygges med,

Infomation fra Solsikken


Børnemøder:

Vi forsøger at holde et børnemøde hver måned, hvor klassens kontaktperson og klasselæreren holder et møde med klassen, så vi hele tiden kan følge med i, hvordan jeres barn har det.

Fokusområder:

Vi arbejder ud fra følgende fokusområder:

-at skabe nærvær og tryghed for det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og forstået i løbet af dagen.
-at have en god tone, når vi snakker sammen, både med venner, voksne og forældre. Husk, at grimt sprog smitter!
– Konflikthåndtering. Vi handler med det samme, der er opstået en konflikt. Vi opfordrer børnene til at bruge deres ord i stedet for at blive fysiske overfor hinanden.
–Rum og plads til det enkelte barn. Vi lærer barnet at vise hensyn til andre og være en del af fællesskabet. Barnet lærer have respekt for forskellighed.
– Kammeratskab, hvor vi har fokus på gode legerelationer på tværs. Vi sørger for at lave forskellige aktiviteter som fremmer en god følelse af sammenhold.

Information til forældre:

Hver måned vil I modtage et nyhedsbrev, der fortæller om hverdagen i SFO´en – nyhedsbrevet udsendes via skolens intranet.
Nyhedsbrevet indeholder samtidigt en kalender over den kommende måneds aktiviteter. Information, kommunikation m.m.

Åbningstider og ekstra tid:

SFO´en har åben på skoledage: kl.06.30-07.55  og igen fra sidste uv.-lektion-16.30.

Dagen er opdelt i et morgenmodul kl.06.30-07.55 og et eftermiddagsmodul fra sidste uv.-lektion-16.30.

På skolefridage er SFO´en åben for tilmeldte børn fra kl.06.30-16.30.

Der er mulighed for at købe et klippekort (5 klip á kr. 30.- pr.stk. = 150.-) hvis I har brug for ekstra morgen- eller eftermiddagspasning enkelte dage.
Klippekortet købes hos Susanne på skolens kontor.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn har brug for ekstra pasning, ligesom vi gerne vil have besked, hvis jeres barn hentes af andre.

Priser i Solsikken SFO:

Modul 1: kl.06.30-07.55: 340 kr.
Modul 2: sidste uv.-lektion-16.30: 1180 kr.
De angivne beløb betales pr.måned i 12 måneder. Der ydes ikke søskendemoderation.

Kontakt SFO´en:

Solsikken, Ida Holsts skoles SFO
Kyseborgstræde 5
5700 Svendborg.

Tlf.: 62 21 49 02
Mobil tlf.: 29 37 88 75

E-mail: sfo@idaholst.dk

Den enkelte medarbejder kan også kontaktes via Forældreintras eller Tabulex´s beskedsystem.