Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed indeholder den generelle regulering af krav til oplysninger, som skoler og institutioner skal have offentliggjort på deres hjemmeside.

Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal derfor være muligt for elever, forældre og andre at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet.

På baggrund af lovkravet, har vi samlet en række links og henvisninger i nedenstående afsnit. Derudover har vi bestræbt os på at gøre skolens hjemmesides indhold let tilgængeligt og overskueligt, så det til enhver tid er muligt at søge oplysninger og information om skolens værdier og holdninger i forhold til undervisningens kvalitet.

Her kan du finde information om:
-Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler-
-Vedtægter for Ida Holsts Skole-
-Skolens værdigrundlag-
-Skolens tilsynsførende og tilsynserklæring-
-Slut- og delmål for fagene-
-Årsplaner-
-Evaluering & Undervisningsmiljøvurdering-
-Trivselspolitik for Ida Holsts Skole-
-Nøgletal for karakterer-
-Overgang til ungdomsuddannelserne-
-Udskrivning af elever-
-Guide til ForældreIntra-
-GDPR-